Registreringsbevis skrotning bil Uddevalla

Enligt EU-regler finns registreringsbeviset i två delar. Del 1 är en bilspecifikation som bör finnas i bilen. Del 2 (den gula delen) är en värdehandling och används vid ägarbyte eller när man ska skrota bilen i Uddevalla. I den är ägaren registrerad och innehåller även det viktiga utfärdande-datumet. Den delen skall förvaras på skyddad plats, Vid ägarbyte skickar Transportstyrelsen en ny utgåva av del 2 till den nya ägaren. Samtidigt stryks den gamla ur vägtrafiks-registret, så den blir ogiltig att använda för alla parter.

Registreringsbevis del 1 är en bilspecifikation som bör finnas i bilen
Registreringsbevis skrotning bil Uddevalla

Registreringsbevis del 2 krävs vid bilskrotning Uddevalla

En bilskrot i Uddevalla eller bärgare måste erhålla det senaste registreringsbevis del 2 i samband med skrotning och avregistrering. Om bilägaren är tveksam om förhållandet kan en enkel kontroll utföras. Under fordonsuppgifter i Transportstyrelsens hemsida finns aktuellt utfärdande-datum. Det är bara att jämföra datum. Har bilägaren ett ogiltigt registreringsbevis kan ett nytt beställas genom e-tjänsten. Trafikstyrelsen skickar då det nya per post kostnadsfritt. Och observera, att det är mycket viktigt att ägaren erhåller ett mottagningsbevis med skrotningsintyg, när bilen och reg. beviset hämtas till bilskrot, allt för att förhindra eller försvåra för den organiserade brottslighetens intrång.